ljudi od reči.
info@kolegijum.com
021 472 0 452

Vaše reči vrede. Dajte im pakovanje kakvo zaslužuju.

Cene dizajna preloma za štampu

  • *Do kraja 2016. godine nećemo primati nove zateve za pripremu za štampu

Postupak grafičke pripreme teksta za štampu, koji kolokvijalno nazivamo dizajn preloma, predstavlja važan deo procesa koji se odvija na putu od kompletiranja pisanog teksta i njegovog oblikovanja, do pripreme za štampu. Iako sam termin prepress podrazumeva i deo uredničkih poslova, mi pružamo uslugu preloma i odvojeno, ukoliko vam tako odgovara.

Za vas dizajniramo prelom knjiga, flajera, brošura, kataloga…

Nakon što dostavite tekst koji treba da se dizajnira u buduću knjigu, od nas ćete dobiti besplatan primer preloma prvih nekoliko stranica, na osnovu kojih će i broj tabaka iz donje tabele biti poznat.

Cene su u bodovima. 1 bod = 123,00 din.

C/B kolor**
Do 10 tabaka / po tabaku* 16,8 30 – 65
Do 20 tabaka / pt 15 2,5 – 55
Do 30 tabaka / pt 12,5 20 – 45
Preko 31. tabaka / pt 9,5

* 1 tabak = 16 strana
** ukoliko su dostavljeni pripremljeni kolori

 

NAPOMENA: Sve cene se odnose na dizajn matrice od jednog, nepromenjivog tabaka. Ukoliko svaka strana zahteva poseban dizajn, ove cene ne možete koristiti za orijentir – zatražite ponudu.