ljudi od reči.
info@kolegijum.com
021 472 0 452

Ozbiljno posvećeni rečima.

Kako radimo?

PROCES RADA

Upoznajemo vaš kompaniju, vaš dosadašnji proces rada, vaš tim, oslanjamo se na njega ili po vašem zahtevu menjamo proces i unutrašnje procedure i zajedno sa vama kreiramo timove, edukaciju ili strategiju.

OBLICI SARADNJE

1. Po projektu: obrađujemo vaš pojedinačni zahtev u rokovima i na način kojim se dogovorimo.

2. Ugovor: dugoročni ili trajni oblik saradnje koji podrazumeva definisanje vaših potreba na mesečnom nivou, uz vašu paušalnu nadoknadu čija visina je predmet dogovora u skladu sa prosečnim mesečnim obimom i vrstom posla.