ljudi od reči.
info@kolegijum.com
021 472 0 452

Da primete vaš posao, a ne vaše greške.

Copywriting

Usluge kreativnog pisanja:

  • Ime preduzeća ili novog proizvoda
  • Slogan preduzeća
  • Saopštenje za javnost
  • Sadržaj brošure, flajera ili kataloga
  • Sadržaj veb-stranica (web content)
  • SEO i HEO copywriting (keywords, page titles, page descriptions; raspored odeljaka na vašem sajtu)
  • Redovno održavanje vašeg bloga i celovit content marketing i menadžment