ljudi od reči.
info@kolegijum.com
021 472 0 452

Dok umom sagledavamo vaš projekat u celini, mi očima primećujemo najsitnije detalje

Primeri iz prakse

Zadatak (copywriting):

Klijentu je agencija za istraživanje tržišta zadala matricu za stil pisane komunikacije sa kupcima, koja je osnova klijentovog posla. Dostavlja nam „mustru“ sa relevantnim podacima. Rok: 3 sata.

Rešenje

Kolegijum dostavlja klijentu sročeno pismo koje odgovara zadatom stilu i zahtevanoj dužini. Kasnija analiza odaziva kupaca potvrđuje da je poruka preneta u celosti i na dobar način.

*

Zadatak (copywriting, uređivanje teksta i desktop publishing):

Mala privatna ugostiteljska radnja želi da napravi novi reklamni flajer, koji sadrži opis usluge, cene i dodatne pogodnosti za kupce, uz nekoliko efektnih rečenica koje će ih izdvojiti iz konkurencije. Količina teksta je zadata i ograničena veličinom flajera i potrebnim ilustracijama. Rok: 48 sati

Rešenje:

Kolegijum kreira slogan i propratni tekst, uključujući neophodne informacije o vrsti i ceni usluge. Nakon što klijent odobri novostvoreni materijal, pristupa se dizajnu flajera i pripremi za štampu.

*

Zadatak (ghostwriting , pisanje tekstova u tuđe ime):

a) Čitalac jednog dnevnog lista ima potrebu da komentariše navode u novinama kroz formu pisma uredniku, ali strahuje da će njegova teza proći neopaženo ukoliko bude plasirana na način na koji se čitalac izrazio. Rok: 6 sati

b) Malo preduzeće želi da obavesti javnost o planiranom nastupu na jednoj sajamskoj priredbi i da se na taj način izdvoji iz konkurencije. Rok: 24 sata

Rešenje:

a) Na osnovu dostavljenog, grubog materijala, Kolegijum počinje pisanje novog pisma, poliranje rečenica, izdvajanje bitnog od manje bitnog, uz nekoliko jezgrovitih argumenata izvučenih iz zamišljene teze čitaoca.

b) Koristeći neophodne podatke i dostavljene informacije, Kolegijum sastavlja saopštenje za javnost i u ime klijenta šalje saopštenje štampanim, elektronskim i internet medijima.

*

Zadatak (uređivanje teksta):

Student je završio obiman seminarski rad i nije siguran da li su gramatika i pravopis na akademskom nivou i potrebna mu je lektura i korektura. Rok: 48 sati

Rešenje:

Uz uredničke intervencije na tekstu, Kolegijum u roku dostavlja studentu rad koji je „očišćen“ od grešaka.

*

Zadatak (samizdat consulting)

Mladi pisac je, nakon više bezuspešnih pokušaja da uspostavi kontakte sa različitim izdavačkim kućama u potrazi za izdavačem njegove prve zbirke pesama, odlučio da sam objavi knjigu (autorsko izdanje – samizdat). Proces proizvodnje knjige mu je potpuno nepoznat. Rok: 15 dana

Rešenje:

Kolegijum mu pomaže u poslovima pribavljanja ISBN broja za publikaciju, katalogizaciju publikacije (CiP) i vodi ga kroz proces ispunjavanja formalnih zahteva za zakonito objavljivanje samostalnog izdanja. Poverenje koje je upostavljeno između klijenta i Kolegijuma, rezultira i poslovima preloma buduće knjige (dizajn teksta), pripreme za štampu, dizajna korica i koordinacije sa štamparijom.